ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑΤΑ WOVEN & NON WOVEN

 

Υαλουφάσματα σε δύο τύπους: Υφασμένα (woven) και μη υφασμένα (nonwoven).

 

Κατάλληλα σε πάρα πολλές εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης όπως συμπλήρωση, στερέωση, έκθεση κλπ.

 

Διατίθενται στους παρακάτω τύπους / βάρη (gr/m2) ανά τετραγωνικό μέτρο καθώς οι διαστάσεις των ρολών ποικίλουν:

 

 

 

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ NON WOVEN 48 gr/m2 16.02.00.012 ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ NON WOVEN 48 gr/m2 Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 25 gr/m2 16.02.00.027 ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 25 gr/m2 Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 48 gr/m2 16.02.00.032 ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 48 gr/m2 Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 80 gr/m2 16.02.00.034 ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 80 gr/m2 Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 105 gr/m2 16.02.00.028 ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 105 gr/m2 Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 163 gr/m2 16.02.00.029 ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 163 gr/m2 Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 200 gr/m2 16.02.00.035 ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 200 gr/m2 Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 210 gr/m2 16.02.00.036 ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 210 gr/m2 Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 220 gr/m2 16.02.00.039 ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 220 gr/m2 Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 280-282 gr/m2 16.02.00.030 ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 280-282 gr/m2 Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 296/300 gr/m2 16.02.00.037 ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 296/300 gr/m2 Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 390 gr/m2 16.02.00.038 ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ WOVEN 390 gr/m2 Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ 3D PARABEAM 8mm 16.02.00.040 ΥΑΛΟΥΦΑΣΜΑ 3D PARABEAM 8mm Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν