Σχετικά με εμάς

Ο δικτυακός τόπος που βρίσκεται στη διάθεσή σας, αποτελεί μία από τις προσπάθειές μας προκειμένου να διαθέσουμε στους ανθρώπους που ασχολούνται με τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, περισσότερες και  εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με ότι καινούργιο υπάρχει στο χώρο της επιστημονικής συντήρησης.

Έχοντας γνωρίσει σε βάθος τα προβλήματα της σύγχρονης επιστημονικής συντήρησης  στην Ελλάδα σε ότι αφορά τη δυσκολία εύρεσης υλικών και εξοπλισμού υψηλής ποιότητας και καταλληλότητας, έχουμε θέσει ως πρωταρχικό μας στόχο την κάλυψη αυτού του κενού.         

Από την ίδρυση της το 1999, η  IN SITU ασχολείται αποκλειστικά με την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού συντήρησης, διατήρησης και αποκατάστασης  έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, καθώς και με τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού συντήρησης, έκθεσης και αποθήκευσης σε εργαστήρια συντήρησης, εφορείες αρχαιοτήτων, μουσεία, βιβλιοθήκες, ιστορικά αρχεία κλπ. Σκοπός μας είναι η αξιοπιστία,  το λογικό κόστος και η καταλληλότητα των υλικών και του εξοπλισμού που διαθέτουμε, βάσει συγκεκριμένων επιστημονικών προδιαγραφών που δίνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία και τους διεθνείς οργανισμούς.

Με την εμπιστοσύνη τους πλέον μας τιμούν τα περισσότερα μουσεία, εφορείες αρχαιοτήτων, βιβλιοθήκες, ιστορικά αρχεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα της πατρίδας μας, καθώς και του ευρύτερου χώρου των Βαλκανίων.

Βρισκόμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για τις υποδείξεις σας καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία.

 

IN SITU

Museum and Archive services