Επικοινωνία

 

IN SITU
Museum and Archive Services
Υλικά & Εξοπλισμός Συντήρησης, Διατήρησης & Αποκατάστασης
Έργων Τέχνης & Αρχαιοτήτων

Αρ. ΓΕΜΗ: 059025704000

Προέκταση Πόντου 181
55135, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Ελλάδα

Τηλ.: 2310251081 - 2310251082

info@insituconservation.com

sales@insituconservation.com

support@insituconservation.com

 

Ωράριο λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00π.μ - 17:00μ.μ