ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

Έτοιμα διαλύματα βαθμονόμησης συσκευών μέτρησης αγωγιμότητας.

 

Τα διαλύματα βαθμονόμησης Hanna φέρουν αριθμό παρτίδας και ημερομηνία λήξης αναγραμμένα στην ετικέτα του δοχείου. Τα δοχεία είναι αεροστεγή για να διασφαλίζεται η ποιότητα του διαλύματος. 

 

Η σειρά ρυθμιστικών διαλυμάτων βαθμονόμησης της Hanna διαθέτει:

 

  • Χρόνο ζωής 5 ετών από την ημερομηνία παρασκευής.
  • Διάγραμμα θερμοκρασίας της πραγματικής τιμής αγωγιμότητας σε εύρος θερμοκρασιών, τυπωμένο σε κάθε φιάλη.

 

Διατίθενται στις παρακάτω τιμές βαθμονόμησης / όγκου διαλύματος:

 

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 10.08.00.021 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑΣ 1413μS HANNA HI70031P 20ml Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 10.08.00.037 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑΣ 1413μS HANNA HI7031M 230ml Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 10.08.00.022 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑΣ 1413μS HANNA HI7031L 500ml Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ 10.08.00.023 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΓΩΓΙΜΩΤΗΤΑΣ. 84μS HANNA HI7033L 500ml Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν