ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ LASCAUX 550/675-40% ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ

Διάλυμα θερμοπλαστικής ρητίνης (μείγμα Plexisol P 550 και Plexigum 675) με 40% περιεκτικότητα στερεών, σε white spirit.

Χρησιμοποιείται κυρίως σαν βερνίκι για ζωγραφικά έργα με λάδια και ακρυλικά.

Επίσης χρησιμοποιείται στην στερέωση ζωγραφικών έργων σε καμβά, τοιχογραφιών αλλά και κονιαμάτων, ξύλου κλπ.

Για την στερέωση ζωγραφικής σε καμβά, εφαρμόζεται σε αραίωση 5-10% σε white spirit. Σε υψηλές αραιώσεις δεν επηρεάζει την ματ υφή των χρωματικών στρωμάτων, τείνει όμως να καθιζάνει, γεγονός που μπορεί να αποφευχθεί με προσθήκη μικρής ποσότητας (μερικών σταγόνων) τολουόλης. Πιο σταθερά διαλύματα μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας στις αραιώσεις white spirit 35/38 (35% αρωματικές ενώσεις).

Για την στερέωση τοιχογραφιών εφαρμόζεται σε αραίωση 3-5%.Προδιαγραφές

 

 

Σύσταση:

Βουτυλ-μεθακρυλικός / i βουτυλ-μεθακρυλικός εστέρας (40% περιεκτικότητα στερεών σε white spirit 16/18)

 

 

Θερμοκρασία υαλώδους

μετάπτωσης (Τg):

 

40oC

 

 

Διάλυση:

Διαλύεται σε white spirit, τολουόλη, ακετόνη.

Μερικώς διαλυτό σε αιθανόλη, ισοπροπανόλη.

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ LASCAUX 550/675-40% ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 1 lt 02.07.00.018 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ LASCAUX 550/675-40% ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 1 lt Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν