ΒΕΛΟΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ

Βελόνες συριγγών με πλαστική βάση.

Προσαρμόζονται σε όλες τις σύριγγες με υποδοχέα Luer ή Luer-Lock (πλαστικές, γυάλινες, μεταλλικές, ενεμάτων).

(Το αναφερόμενο πάχος (mm) είναι εξωτερικό)

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΒΕΛΟΝΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 18G X 1,5 06.05.00.017 ΒΕΛΟΝΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 18G X 1,5" (1,27mm X 3,81mm) πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΒΕΛΟΝΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 20G X 1,5 06.05.00.039 ΒΕΛΟΝΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 20G X 1,5" (0,90mm X 3,81mm) πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΒΕΛΟΝΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 21G X 1,5 06.05.00.001 ΒΕΛΟΝΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 21G X 1,5" (0,81mm X 3,81mm) πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΒΕΛΟΝΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 23G X 1,25 06.05.00.007 ΒΕΛΟΝΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 23G X 1,25" (0,64mm X 3,18mm) πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΒΕΛΟΝΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 27G X 0,5 06.05.00.042 ΒΕΛΟΝΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 27G X 0,5" (0,40mm X 1,27mm) πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι