ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ

Πλαστικές, βαθμονομημένες σύριγγες ενεμάτων, με μεγάλο στόμιο, χωρίς βελόνα.

Διατίθενται σε χωρητικότητες των 50 και 100 ml.

Οι σύριγγες των 100 ml συμπαραδίδονται με προσαρμογέα που μετατρέπει το στόμιό τους σε luer-lock.

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ 50 ml 06.04.00.006 ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΜΙΟ 50 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ & ΜΙΚΡΟ ΣΤΟΜΙΟ 100 ml 06.04.00.021 ΣΥΡΙΓΓΑ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ & ΜΙΚΡΟ ΣΤΟΜΙΟ 100 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι

Σχετικά προϊόντα: