ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ PARALOID B66

Ακρυλική, θερμοπλαστική ρητίνη ανθεκτική στον χρόνο. Έχει μεγαλύτερη Tg και υψηλότερη σκληρότητα σχηματιζόμενου φιλμ από το Paraloid B72. Δίνει σκληρές, διαυγείς και ανθεκτικές προστατευτικές επιστρώσεις.

Χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή βερνικιών σε άκαμπτα ζωγραφικά έργα, μέταλλα κλπ.Προδιαγραφές

 

Εμφάνιση:

Διάφανοι έως ανοιχτόχρωμοι κίτρινοι κόκκοι

 

 

Σύσταση:

Συμπολυμερές μεθυλ-μεθακρυλικού και βουτυλ-ακρυλικού εστέρα

 

 

Θερμοκρασία υαλώδους

μετάπτωσης (Τg):

 

50οC

 

 

Σκληρότητα σχηματιζόμενου φιλμ:

12-13 ΚΗΝ

 

 

Διάλυση:

Διαλύεται σε αρωματικούς και αλιφατικούς διαλύτες

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
PARALOID B66 1 kg 25.02.01.003 PARALOID B66 1 kg Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν