ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Χημικός τύπος:

Μείγμα εστέρων, κετονών, αλκοολών, γλυκολών, αρωματικών υδρ/κων

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό

Σημείο Βρασμού:

56oC

Σημείο ανάφλεξης:

18oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1 LT 01.01.00.014 ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1 LT πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι