ΟΞΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛ-ΕΣΤΕΡΑΣ (BUTYL ACETATE)

Χημικός τύπος:

C6H12O2

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό

Καθαρότητα:

>95%

Σημείο Βρασμού:

123-126oC

Σημείο ανάφλεξης:

22oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΟΞΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛ-ΕΣΤΕΡΑΣ TECHNICAL GRADE 4L 01.01.01.071 ΟΞΙΚΟΣ ΒΟΥΤΥΛ-ΕΣΤΕΡΑΣ TECHNICAL GRADE 4L πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι