ΤΡΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ / ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ

Χημικός τύπος:

CHCI3

Εμφάνιση:

Διαφανές υγρό

Καθαρότητα:

>99%

Σημείο Βρασμού:

61oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΤΡΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ / ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ PURE GRADE 1 LT 01.01.01.043 ΤΡΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ / ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ PURE GRADE 1 LT πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι