ΑΚΕΤΟΝΙΤΡΙΛΙΟ

Χημικός τύπος:

C2H3Ν

Εμφάνιση:

Άχρωμο υγρό

Καθαρότητα:

99.5%

Σημείο Βρασμού:

81oC

Σημείο ανάφλεξη:

5oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΑΚΕΤΟΝΙΤΡΙΛΙΟ ANALYTICAL GRADE 1 LT 01.01.00.017 ΑΚΕΤΟΝΙΤΡΙΛΙΟ ANALYTICAL GRADE 1 LT πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι