ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟΣ ARBOCEL FD40

Φυσικές υδρόφιλες ίνες κυτταρίνης που διογκώνονται χωρίς να διαλύονται από το νερό. Μπορούν να απορροφήσουν 2-7 φορές το βάρος τους σε υγρό. Αδιάλυτες και στους περισσότερους διαλύτες.

Ο χαρτοπολτός ARBOCEL FD40 χρησιμοποιείται σαν αδρανές πληρωτικό υλικό για την παρασκευή καθαριστικών παστών που μπορούν να εφαρμοστούν σε πέτρινες επιφάνειες, τοιχογραφίες, κλπ. καθώς επίσης και σε διαδικασίες αφαλάτωσης.

 

 

Προδιαγραφές


Εμπειρικός τύπος:

(C6H10O5) n, n: περίπου 1000

Εμφάνιση:

Λευκές ίνες

Καθαρότητα:

90%

Μέσο πάχος ίνας:

35 μm

Μέσο μήκος ίνας:

250μm

pH:

7,5+1

Πυκνότητα:

115 - 150 gr/l

Σχετικά προϊόντα: