ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ / ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ

Χημικός τύπος:

CH5NO3

Εμφάνιση:

Κρυσταλλική σκόνη

Καθαρότητα:

99.7%

Σημείο τήξης:

105oC

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ / ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ TECHNICAL GRADE 1 KGR 01.02.00.027 ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ / ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ TECHNICAL GRADE 1 KGR πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ / ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ TECHNICAL GRADE 2 KGR 01.02.00.008 ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ / ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ TECHNICAL GRADE 2 KGR πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι