ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΡΑΒΔΟΙ PLEXIGLAS

Διάφανες ακρυλικές  ράβδοι (Plexiglas) κατάλληλες για χρήση σε ανάταξη αντικειμένων, σε αναρτήσεις και στηρίξεις αντικειμένων σε έκθεση, κλπ.

 

Διαθέσιμες στις παρακάτω διαμέτρους / μήκη:

 

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS  2mm x 2m 04.11.00.091 ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS 2mm x 2m Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS  3mm x 2m 04.11.00.086 ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS 3mm x 2m Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS  4mm x 2m 04.11.00.087 ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS 4mm x 2m Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS  5mm x 2m 04.11.00.088 ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS 5mm x 2m Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS  6mm x 2m 04.11.00.089 ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS 6mm x 2m Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS  8mm x 2m 04.11.00.097 ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS 8mm x 2m Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS  10mm x 2m 04.11.00.092 ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS 10mm x 2m Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS  15mm x 2m 04.11.00.093 ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS 15mm x 2m Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν
ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS  20mm x 2m 04.11.00.094 ΔΙΑΦΑΝΗ ΡΑΒΔΟΣ PLEXIGLAS 20mm x 2m Ζητήστε προσφορά για αυτό το προιόν