ΒΟΡΑΚΑΣ

Χημικός τύπος:

Να2Β4Ο7.10Η2Ο

Εμφάνιση:

Λευκή σκόνη

Καθαρότητα:

99.9%

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΒΟΡΑΚΑΣ TECHNICAL GRADE 1 KGR 01.02.00.021 ΒΟΡΑΚΑΣ TECHNICAL GRADE 1 KGR πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι