ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ MΥKΗTOKTONO - ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ATAGOL SODIC

Το Atagol  είναι συντηρητικό μυκητοκτόνο - βακτηριοκτόνο με βάση την παρα-χλωρο-μετακρεσόλη.

 

 

Βρίσκει εφαρμογή σαν συντηρητικό σε ζωικές και φυτικές κόλλες, διαλύματα ζελατίνης, καζεΐνης, καθώς και σε κόλλες με βάση φυσικές ρητίνες όπως αραβικό κόμμι κλπ.

 

Χρησιμοποιείται ακόμη και σαν συντηρητικό σε διαλύματα αποθήκευσης έφυδρων οργανικών υλικών.

 

Η χαμηλή συγκέντρωση (0,2 – 2%) που απαιτείται στην εφαρμογή του δεν επηρεάζει τόσο το pH όσο και τη συγκολλητική συμπεριφορά των υλικών στα οποία προστίθεται.

 

 

Διαλύεται σε νερό, αιθυλική και ισοπροπυλική αλκοόολη.

 

 

 

Προδιαγραφές

 

Εμφάνιση:

Λευκές – υποκίτρινες νιφάδες

 

 

Σύσταση:

4-Chloro-3-Methylphenol Sodium Salt

 

 

pH:

11 ± 0.5

 

 

Σημείο τήξης:

94οC

 

 

Διάλυση:

580g/l σε νερό.

Διαλύεται επιπλέον σε Αιθυλική και Ισοπροπυλική Αλκοόλη.

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ MΥKΗTOKTONO - ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ATAGOL SODIC 1 kgr	01.04.00.003 ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ MΥKΗTOKTONO - ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ATAGOL SODIC 1 kgr πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι