ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ

Γυάλινες, βαθμονομημένες πιπέτες, με χωρητικότητες 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml και υποδιαίρεση ανά 0,1 ml.

Φωτογραφία Κωδικός Τίτλος Ποσότητα
ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΙΠΕΤΑ 1 ml 06.01.00.062 ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΙΠΕΤΑ 1 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΙΠΕΤΑ 2 ml 06.01.00.053 ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΙΠΕΤΑ 2 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΙΠΕΤΑ 5 ml 06.01.00.050 ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΙΠΕΤΑ 5 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΙΠΕΤΑ 10 ml 06.01.00.051 ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΙΠΕΤΑ 10 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι
ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΙΠΕΤΑ 20 ml 06.01.00.052 ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΙΠΕΤΑ 20 ml πρόσθεσε αυτό το αντικείμενο στο καλάθι